Soliton SecureDesktop Client

Môi trường hoạt động - OS được hỗ trợ

Về các hệ điều hành được Soliton SecureDesktop Client hỗ trợ, vui lòng tham chiếu trang danh sách hệ điều hành hỗ trợ sản phẩm đa thiết bị

Trường hợp sử dụng cùng với Soliton SecureBrowser Pro/Soliton KeyManager, vui lòng kiểm tra cả môi trường hoạt động của từng ứng dụng.

Tải ứng dụng
ios Ch play windows store App store

Splashtop Streamer dùng cho Soliton SecureDesktop

Môi trường hoạt động - OS được hỗ trợ

Về hệ điều hành hỗ trợ Splashtop Streamer dùng cho Soliton SecureDesktop, vui lòng tham chiếu trang danh sách hệ điều hành hỗ trợ sản phẩm đa thiết bị

Tải ứng dụng
os os
Soliton SecureDesktop VirtualAppliance
Platform hỗ trợ
Platform ảo hỗ trợ
VMware ESXi 7.0 / 6.7 / 6.5
Phiên bản máy ảo Vmware
10
File image máy ảo
OVA
Cấu hình phần cứng
Số lượng CPU
4
Dung lượng bộ nhớ
8,192MB
Hard disk 1
1GB
Hard disk 2
32GB
Số lượng network adapter
4