Case study Giới thiệu GRANDIT cho các doanh nghiệp lớn

Thông tin chung dự án 

a, Tổng quan 

 • Lĩnh vực phát triển: ERP 
 • Loại hình phát triển: Phát triển offshore 
 • Thời gian: từ tháng 10/ 2021 đến nay 

b,  Kỹ thuật sử dụng 

 • C# (ASP.NET) (.Net 1.1, .Net 2.0, .Net 3.5, .Net 4)
 • SQLServer 2019
 • Active Report (version 3.0, version 6.0, version 9)
 • Export Excel
 • SQL Server Reporting Services (SSRS)

c, Quy mô 

 • Hợp đồng làm việc: hợp đồng bán ủy quyền 120 nhân công (tiếp tục từ tháng 05/2023)
 • Mỗi tháng: 8-11 người/team

Hệ thông SAP là một hệ thống quản lý doanh nghiệp (ERP) được sử dụng để quản lý các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lớn vẫn đang sử dụng SAP, thế nhưng khi SAP nâng cấp, chi phí ngày càng cao nên các doanh nghiệp chủ động chuyển sang sử dụng hệ thống tương tự - GRANDIT của Nhật Bản. 

Hiện nay, Luvina Software là công ty IT Outsourcing duy nhất tại Việt Nam triển khai GRANDIT, hỗ trợ khách hàng chuyển đổi các hệ thống mà không bị mất dữ liệu. 

Thông tin khách hàng

Khách hàng của Luvina là những doanh nghiệp lớn có dịch vụ công nghệ thông tin và đang sử dụng hệ thống SAP, cần hỗ trợ chuyển đổi sang hệ thống GRANDIT. 

Luvina cần thực hiện nhiệm vụ sau từ khách hàng: 

 • Quản lý bán hàng 
 • Quản lý thu mua/hàng tồn kho 
 • Quản lý tín dụng 
 • Quản lý nợ 

Khó khăn/thách thức của khách hàng 

 • Khi sử dụng hệ thống SAP, khách hàng cần chi trả một khoản chi phí lớn để mua bản quyền phần mềm, cài đặt và tùy biến hệ thống theo nhu cầu của doanh nghiệp.  
 • Hệ thống SAP có nhiều phiên bản, phân hệ và tính năng khác nhau, yêu cầu người dùng phải có kiến thức và kỹ năng cao để sử dụng hiệu quả.
 • Hệ thống SAP có thể không linh hoạt để thích ứng với các thay đổi trong môi trường kinh doanh hoặc nhu cầu của khách hàng. Điều này có thể làm giảm hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống

Yêu cầu của khách hàng

 • Khách hàng muốn tìm một đối tác hỗ trợ chuyển đổi sang sử dụng giải pháp ERP khác - hệ thống GRANDIT
 • Khách hàng muốn hợp tác lâu dài, trọn vòng đời sản phẩm
 • Khách hàng muốn đối tác ngoài việc làm theo yêu cầu còn có thể tự đề xuất yêu cầu. 
 • Khách hàng muốn giải quyết bài toán tiết kiệm chi phí đã đặt ra từ đầu. 

Đề xuất và giải pháp của Luvina

 • Giai đoạn đầu tiên, Luvina xử lý công việc như hợp đồng và được đánh giá cao về chất lượng và năng suất, chính vì thế được quy đổi sang hợp đồng ủy thác!
 • Luvina thực hiện giai đoạn phát triển mới (hệ thống màn hình, SSRS,...) 
 • Luvina hỗ trợ tiêu chuẩn hóa sản phẩm của khách hàng
 • Luvina tạo thông số kiểm tra đơn vị, thực hiện kiểm tra đơn vị

Kết quả của dự án 

 • Đảm bảo yêu cầu về chất lượng các công việc từ phía khách hàng 
 • Chuyển đổi sang hệ thống GRANDIT thành công cho khách hàng sử dụng

Đánh giá từ khách hàng

 • Thật tốt khi đem đến một giải pháp tối ưu hơn so với giải pháp thiết kế ban đầu
 • Ngay cả khi có công nghệ mới, vẫn có thể nhanh chóng xem xét và vô cùng tốt
 • Chất lượng và năng suất làm việc tốt 
back to top