2020.12.15 Thông tin

Nhận giải thưởng Top 10 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam

Tháng 12/2020, Luvina vinh dự nhận giải thưởng Top 10 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm do hiệp hội Vinasa tổ chức bình chọn

back to top