2021.07.29 LUVINA'S MIND

Quản lý cấp trung - Team building

Lý giải bản chất của Team

 • Sự khác nhau giữa group và team
 • Không có khoảnh khắc diệu kỳ
 • Sự hình thành team là một quá trình
 • Hoạt động với tinh thần ooze-through

Sự khác nhau giữa group và team

 • Team là sự tập hợp của một nhóm người hoạt động một cách chủ động, mỗi người tự phát huy các năng lực khác nhau của mình. Các năng lực đó bổ trợ cho nhau, tạo thành sức mạnh tập thể để hướng tới việc hoàn thành mục tiêu của project
 • Group là sự tập hợp của một nhóm người hoạt động một cách lộn xộn vô thức, hoặc chỉ hoạt động theo chỉ thị của Leader

Không có khoảnh khắc diệu kỳ

 • Không tồn tại khoảnh khắc diệu kỳ để biến group thành team. Việc xây dựng team không có điểm kết thúc mà là một con đường vô tận, sự hình thành team được diễn ra từ từ nên có thể không cảm nhận được sự thay đổi của nó trong một khoảnh khắc
 • Có một số người cố tạo ra team bằng cách tổ chức ăn uống hoặc Leader nói chuyện một cách nhiệt tình. Phương pháp này không sai nhưng nếu chỉ dựa vào nó thì không đủ

Sự hình thành team là một quá trình

 • Quá trình xây dựng team là một quá trình liên tục diễn ra hàng ngày với những hoạt động bình dị, kết quả cũng sẽ có những lúc thăng trầm nhưng có xu hướng là được

Hoạt động với tinh thần ooze-through (Thẩm thấu)

 • Điều gì tạo ra sự phát triển của team?
 • Trong project luôn phát sinh ra nhiều vấn đề, team được đào tạo, phát triển thông qua hoạt động giải quyết các vấn đề
 • Vấn đề chính là liều thuốc đắng để team phát triển đừng coi nó là gánh nặng, đừng giải quyết nó bằng sức lực một mình Leader. Hãy phát hiện vấn đề sớm từ lúc nó còn nhỏ và dùng sức của toàn team để giải quyết. Đây chính là hình ảnh lý tưởng của team
 • Đừng hy vọng giải quyết hết các vấn đề cùng một lúc mà hãy bình tĩnh giải quyết từng vấn đề nhỏ một qua đó sẽ tạo ra các thành công nhỏ và có thể cũng sẽ có những thất bại nhỏ. Những thành công nhỏ đó sẽ lan tỏa, thẩm thấu như hình ảnh nước thấm vào tờ giấy (ooze-through). Đây là tinh thần ooze-through(thẩm thấu)

Thực hành

 • Thực hành 1: Mọi người hãy thảo luận để biết nhóm của mình đang hoạt động là group hay team
 • Thực hành 2: Đã có ai thấy khoảnh khắc diệu kỳ chưa? Nếu có, hãy kể cho mọi người
 • Thực hành 3: Hãy phát hiện xem tinh thần ooze-through có được thực hiện trong nhóm của mình không
back to top