• Năm 2023

  Đạt mốc 750 nhân viên

 • Tháng 7/2019

  Di dời/ mở rộng văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng

 • Năm 2019

  Đạt mốc 600 nhân viên

 • Tháng 10/2017

  Di dời/mở rộng chi nhánh Nhật Bản

 • Năm 2016

  Đạt mốc 300 nhân viên

 • Năm 2015

  Di dời/mở rộng trụ sở chính

 • Năm 2013

  Đạt mốc 200 nhân viên

 • Năm 2012

  Đạt được CMMI Cấp độ 3

 • Năm 2011

  Đạt được chứng chỉ ISO27001

 • Năm 2011

  Thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng

 • Năm 2008

  Di dời/mở rộng trụ sở chính

 • Năm 2008

  Thành lập chi nhánh Nhật Bản

 • Tháng 8/2007

  Đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Phần mềm Luvina

 • Năm 2006

  Đạt được chứng chỉ ISO9001

 • Tháng 7/2004

  Thành lập Công ty Phần mềm Luvina

 • Tháng 7/2003

  Bắt đầu hoạt động như một nhóm phát triển phần mềm

back to top