Tầm nhìn

Là Công ty công nghệ thông tin được thế giới tôn trọng, cung cấp dịch vụ chất lượng tốt, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao.

Với định hướng phát triển thị trường toàn cầu, tập thể cán bộ nhân viên Luvina luôn luôn đoàn kết, phấn đấu để khẳng định uy tín của Công ty, hướng tới phát triển bền vững.  

Sứ mệnh

Cống hiến trí tuệ Việt cho một thế giới văn minh

Tập thể cán bộ nhân viên Luvina không ngừng lao động, sáng tạo để cống hiến trí tuệ Việt cho một thế giới văn minh. Thông qua các dịch vụ công nghệ thông tin của mình, Luvina khẳng định niềm tin kiêu hãnh rằng người Việt có thể góp phần làm cho cuộc sống con người trên thế giới này ngày càng trở nên tiện nghi và văn minh hơn.

Giá trị cốt lõi

Mỗi thành viên của Luvina luôn luôn làm việc và ứng xử trên nền tảng các giá trị cốt lõi: Tôn trọng - Trách nhiệm - Hiệu quả nhằm đem lại những điều tốt đẹp cho chính mình và cho cả cộng đồng.

 1. Tôn trọng:

 • Hành xử đúng mực, tôn trọng danh dự và lợi ích của người khác.

 • Tôn trọng sự khác biệt, hướng tới mục tiêu chung.

 • Tôn trọng những gì đã cam kết.

 1. Trách nhiệm:

 • Nhận thức đúng trách nhiệm của mình, chủ động nhận lấy việc phải làm.

 • Cố gắng hết khả năng có thể để thực hiện tốt vai trò của mình.

 • Chịu trách nhiệm tới cùng với việc phải làm.

 1. Hiệu quả:

 • Làm việc gì cũng phải hướng đến hiệu quả.

 • Lấy hiệu quả làm thước đo cho hành động.

 • Nỗ lực tạo ra hiệu quả tốt nhất trong nguồn lực hữu hạn

back to top