2022.08.01 Thông tin

Luvina Software trở thành đối tác f của Tập đoàn NRI

Tháng 4/2022, công ty Luvina Software chính thức trở thành f-partner của tập đoàn Nomura Research Institute (NRI).

Chúng tôi bắt đầu hợp tác với khách hàng NRI từ năm 2009. Với chúng tôi, đánh giá trên chính là sự ghi nhận, là kết quả đạt được của mối quan hệ hợp tác 13 năm giữa hai bên.

Trải qua một thời gian dài hợp tác trong những dự án quan trọng của tập đoàn với Luvina Software JSC, NRI khẳng định: “Luvina Software JSC là công ty có chuyên môn cao, khả năng đáp ứng kỹ thuật tốt, đặc biệt có mức độ bảo mật thông tin cao. Luvina đã và đang đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của doanh nghiệp chúng tôi. Luvina là đối tác f của NRI. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Công ty Luvina với tư cách là đói tác f của chúng tôi”.

Trong hệ thống đối tác của khách hàng NRI, f-partner là những đối tác tin cậy và có triển vọng phát triển bền vững.

back to top