Tên công ty Công ty cổ phần Luvina Software Japan
Địa chỉ

213-0012

Phòng 621 Nishi - Kanagawa Science Park (KSP)

3-2-1 Sakado, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken ()

TEL: (81) (44) 271 7080

FAX: (81) (44) 271 7081

Ngày thành lập 29/2/2008
Đại diện Tổng giám đốc Kusumoto Saori
Lĩnh vực hoạt động Cung cấp nhân lực - Phát triển phần mềm - Bảo trì và Vận hành hệ thống cho thị trường Nhật Bản
back to top