2022.07.18 Thông tin

Tổ chức Đại tiệc mừng Sinh nhật Công ty lần thứ 18

Tháng 7/2020, Luvina tổ chức Đại tiệc Sinh nhật lần thứ 18 của công ty với sự góp mặt của hơn 500 nhân viên.

back to top