Luvina Software hỗ trợ phương pháp lưu trữ hóa đơn đủ điều kiện cho nhiều công ty

Thông tin chung dự án 

a, Tổng quan 

 • Lĩnh vực phát triển: ERP 
 • Loại hình phát triển: Phát triển offshore 
 • Thời gian: 
 • 10/2022 đến nay: Điều tra phạm vi và ước tính giờ công của từng công ty 
 • 04/2023 đến nay: Tương ứng phương thức lưu trữ hóa đơn

b,  Kỹ thuật sử dụng 

 • C# (ASP.NET) (.Net 1.1, .Net 2.0, .Net 3.5, .Net 4)
 • DB: SQL SERVER (2000, 2005, 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016)
 • Active Report (version 3.0, version 6.0, version 9)
 • Export Excel
 • SQL Server Reporting Services (SSRS)

c, Quy mô 

 • Hợp đồng làm việc: hợp đồng trên 70 nhân công (Nhân công dành cho các công ty cụ thể, sự hỗ trợ tổng sổ 20 công ty, dự kiến sẽ tăng thêm)
 • Mỗi tháng: 16-25 người/team

Luvina xử lý khối lượng công việc lớn (cho khoảng 20 công ty) và bắt buộc phải xong trước tháng 8 để khách hàng test tiếp nhận, test tích hợp.

Thông tin khách hàng

Khách hàng của Luvina là doanh nghiệp lớn chuyên về công nghệ thông tin và đang có nhu cầu lưu trữ hóa đơn. 

Luvina cần thực hiện nhiệm vụ sau: 

 • Quản lý bán hàng 
 • Quản lý thu mua/hàng tồn kho 
 • Quản lý tín dụng 
 • Quản lý nợ 

Khó khăn/thách thức của khách hàng 

 • Thời gian ra mắt chính thức Phương thức lưu trữ hóa đơn đủ điều kiện là cuối tháng 3, trong khi đó sau ngày 1/10/2023, các hóa đơn không khớp với hóa đơn đủ điều kiện sẽ không còn được khấu trừ thuế tiêu dùng đầu vào. 
 • Hỗ trợ lưu trữ nhiều doanh nghiệp khác nhau, không có nguồn nhân lực ổn định. 

Yêu cầu của khách hàng

 • Khách hàng muốn tìm một đội ngũ nhân sự ổn định, có chuyên môn cao để thực hiện khối lượng lớn công việc. 
 • Khách hàng muốn xử lý công việc trong thời gian ngắn

Đề xuất và giải pháp của Luvina

 • Luvina chỉ có 6 tháng để xử lý từ thiết kế, code, testUT, test tích hợp, đảm bảo hệ thống của User hoạt động được từ 1/10/2023.
 • Bằng cách tiêu chuẩn hóa các thông số kỹ thuật thử nghiệm và quy trình làm việc, Luvina có thể giảm số giờ công cần thiết cho các công ty thứ hai và các công ty tiếp theo.
 • Mặc dù đảm nhận khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn nhưng Luvina có thể linh động sắp xếp nhân sự theo tiến độ của khách hàng.

 Kết quả của dự án 

 • Đảm bảo yêu cầu về chất lượng các công việc từ phía khách hàng 
 • Tối ưu công số cho khách hàng bằng cách tối ưu process làm việc
 • Cung cấp đồng thời 25 nhân sự để xử lý công việc cùng một lúc với khối lượng công việc lớn

Đánh giá từ khách hàng

 • Tiêu chuẩn hóa các thông số kỹ thuật thử nghiệm và quy trình làm việc, đồng thời có thể giảm số giờ làm của công ty thứ hai và công ty tiếp theo
 • Có thể xử lý khối lượng lớn công việc từ khách hàng, sắp xếp và duy trì được nguồn nhân lực ổn định
 • Năng suất làm việc tốt 

back to top