2022.06.29 LUVINA'S MIND

Quản lý cấp trung - Báo cáo trung thực

Ở bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ về lý do, lợi ích của tính trung thực của các thành viên trong quản trị dự án và hướng dẫn phương pháp để áp dụng

Báo cáo trung thực là tốt nhất

  • Nguyên tắc cuối cùng: Trung thực thì tính ra là có lợi
  • Những vấn đề leader định che giấu khách hàng cuối cùng cũng sẽ lộ diện ra bên ngoài. Lúc đó thì sự việc sẽ phức tạp hơn, sẽ tốn nhiều tiền hơn để khắc phục và đánh mất niềm tin của khách hàng
  • Tuy nhiên có những thông tin leader không nên nói hết với member vì nó sẽ gây sự lo lắng dao động không cần thiết. Đây không phải là nói dối.

Cách báo cáo tốt

  • Sau khi có trouble thì việc báo cáo như thế nào rất là quan trọng. Báo cáo troulbe được nói là tốt có 3 điểm chung sau:

– Giải thích rõ ràng các hành động cụ thể hướng đến việc giải quyết vấn đề

– Nếu có sai sót thì trung thực công nhận và nhanh chóng có giải pháp khắc phục

– Báo cáo chính xác và nhanh chóng tình trạng khắc phục vấn đề, báo cáo vào đúng thời điểm được mong đợi nhất.

Nhận trách nhiệm

  • Đây không phải nhận trách nhiệm một cách hình thức
  • Khi có trouble, leader phải nhận trách nhiệm bằng cách ở lại hiện trường công việc đến phút cuối cùng, để tập trung hết sức cho việc giải quyết vấn đề
  • Có những vấn đề dễ quá không cần leader hoặc leader có ở lại cũng không làm được gì thì leader cũng phải ở lại đến phút cuối cùng.

Tóm tắt: 

  • Khi có trouble phải báo cáo trung thực, không dấu diếm điều gì
  • Một biện pháp đối ứng tốt, 1 báo cáo tốt là:

– Giải thích rõ ràng các hành động cụ thể hướng đến việc giải quyết vấn đề

– Nếu có sai sót thì trung thực công nhận và nhanh chóng có giải pháp khắc phục

– Báo cáo chính xác và nhanh chóng tình trạng khắc phục vấn đề

  • Cách nhận trách nhiệm của leader là ở lại hiện trường đến phút cuối cùng, tận lực cho việc giải quyết vấn đề.
back to top